Orfej in velikani

Nekoč Orfej šel v podzemlje je,
tam je srečal štiri velikane.
Tedaj se hitro zamegli,
od velikanov pa sledi več ni.

Potem je pot nadaljeval,
Hadu lepo pesem zaigral.
Tedaj se Had usmili ga,
zato Evridiko nazaj mu da.

Nazaj grede velikane srečal je,
od strahu takoj obrne se.
Tega storiti ne bi smel sedaj,
zato Evridiko izgubi za vekomaj.

dav