Ljudi moramo sprejemati

Naslov: Kit na plaži
Avtor: Vinko Möderndorfer
Urednica: Alenka Veler
Izdala: Založba Mladinska knjiga 2016
Leto izdaje: 2016

Literarno delo Kit na plaži je delo slovenskega pisatelja Vinka Möderndorferja. Knjiga je mladinski roman, ki obsega aktualne teme, kot so sprejemanje drugačnosti, odnosi v družini in družbi, govori tudi o poskusu samomora ter o nasilju v družini, s katerimi se najstniki spopadajo po vsem svetu. Literarno delo je bilo izbrano za projekt Rastem s knjigo 2016/17, avtor je knjigo posvetil svoji hčerki Gaji. Nagrajen je bil tudi z nagrado desetnica.

Literarno delo je prvoosebna pripoved, v kateri spoznamo 13-letno najstnico Niko, ki se s težavo spopada z dejstvi, da ima drugačnega brata. Igor je star deset let in ima downov sindrom. Vsa družina se drugače spopada z Igorjevo drugačnostjo, ki v  resnici sploh ni drugačnost, ampak prej neka prednost, ki je obdarila Igorja. Kot družina so po Igorjevem rojstvu nehali sprejemati obiske, v živalski vrt so hodili samo v dežju. Mama je nehala nositi pisana oblačila, postala je depresivna in se zaprla vase. Za hišna opravila je najela hišno pomočnico, oče pa se je od takrat zatopil v delo. Nika se skozi celotno knjigo spopada, kako se naj sooči s družbo, z nesprejemljivimi sošolci, ki bi jo lahko sodili po starem pregovoru: »Jabolko ne pade daleč od drevesa.« Kot je že sam Möderndorfer povedal, ni hotel napisati knjige o težavah fanta, ki ima downov sindrom, saj on je tak, kakršen je in nima težav s svetom, ampak imamo mi težave z njim. Skozi celotno literarno delo izpostavlja tudi v naslovu, da moramo sprejemati »drugačne« ljudi, tako kot ribe medse sprejemajo kite sesalce. Pisatelj izpostavlja, da drugačnost ni napaka v sistemu, ampak bogastvo v družbi, ki je potrebno za razvoj sodobne družbe, saj bi bil svet enakih ljudi brezvezen in  dolgočasen.

Literarno delo bi priporočala bralcem, zlasti mladim bralkam/bralcem, ki se šele spoznavajo s svetom drugačnosti, različnosti kultur in sprejemanju teh. Mladim bralcem lažje branje omogoča tudi moderni jezik oz. sleng, ki je prednost knjige, saj privlači in pritegne zlasti mladostnike. Stvar, ki me je zmotila pri knjigi je ta, da se v resničnem življenju zgodbe, ki jih doživlja Nika in njena družina, ne končajo tako pozitivno kot v knjigi, saj  na žalost vsi ljudje danes ne sprejemajo drugačnih ljudi in njihovega pomena za sodobno družbo ter njen razvoj.

Drugačnost je najboljša

Naslov: Kit na plaži
Avtor: Vinko Möderndorfer
Urednica: Alenka Veler
Izdala: Založba Mladinska knjiga
Leto izdaje: 2016

Knjiga Kit na plaži je mladinski roman.

Ima prvoosebno pripovedovalko, ki je odraščajoča najstnica. Knjiga ima 29 poglavij. Namenjena je širšemu krogu bralcev, saj jo lahko berejo tako najstniki kot tudi odrasli. Avtor je za to knjigo dobil nagrado desetnico. Posvetil jo je hčerki Gaji. Knjiga je doživela tudi ponatis. V šolskem letu 2018/19 je bila izbrana za Cankarjevo tekmovanje, bila pa je izbrana tudi za projekt Rastem s knjigo (2016).

Roman govori o 12-letni deklici Niki, ki ima mlajšega brata Igorja z downovim sindromom. Ker je Igor drugačen od ostalih otrok (zaradi bolezni), se ga Nika sramuje in zato ga skriva pred sošolci. Noče, da bi tudi njo imeli tako zaostalo in čudno. Sošolcev nikoli ne povabi na obisk in vedno išče izgovore. Njena skrivnost se razkrije v 13. poglavju, ko jo obiščejo prijatelji, ne da bi ona to vedela. Takrat doživi stisko, saj se norčujejo iz nje. Pobegne od doma, z njo pa gre tudi Igor. Na tem pobegu pa Nika spozna, da ni z njenim bratom pravzaprav nič narobe in ga končno sprejme. Tudi ostali sošolci se po tem dogodku ne norčujejo več in ga sprejmejo takšnega, kot je.

Namen avtorja je bil zagotovo dosežen, saj je uporabljal tudi (neke) slengovske  besede, s katerimi je literarno delo še bolj približal mladostnikom. Vsebina je zelo poučna tako za starejše kot za mlajše, saj imamo ljudje velike težave z drugačnostjo in s sprejemanjem takšnih ljudi. Pisatelj je predstavil tudi druge aktualne teme, ki so jih doživljale stranske osebe – zasvojenost s telefonom, težave s komunikacijo, nasilje staršev  nad otroki, samomor …

Knjigo bi priporočila vsem ljudem, različnih generacij, da bi spoznali z drugačnostjo in da bi ugotovili, da to ni nič slabega ter da bi začeli sprejemati vse ljudi.

Ni važno, ali je človek črne polti ali je drugačne vere kot mi, se drugače oblači ali pa je drugačno hrano. Vsi smo enaki.