Cvetnik

Cvetnik je vrtec mali,
kjer nikoli ne bi zaspali.
To takoj  bi obžalovali,
saj bi v grob se zakopali.

Tam je polno lepih rož,
v bližini naselil se je prijazen mož.
Koza z njim je prišla,
da bi čas mu krajšala.

Viharne noči nekdo pri vratih se oglasi.

Elija kozo jima speče
in kakšno besedo o njunem potovanju reče.

Bog mu trud poplača,
na mizi je vedno jedača in pijača.