Kdo je “pravi frajer”? To je zdaj vprašanje …

Šestošolci so na razredni uri razmišljali o lastnostih pravega “frajerja”.

 • Ima dobre ocene (3, 4, 5), pomaga, je lep in se lepo oblači.
 • Zame je frajer oseba z lepimi ocenami, ki se baha pred drugimi in je drugim vzor.
 • Pomaga drugim, je prijazen in je vzoren učenec, ima dobre ocene, pomaga, se ne važi, uboga, je lep, se lepo oblači.
 • Pravi “frajer” je tisti, ki se sproti uči in je prijazen do vseh.
 • Tisti, ki ima dobre ocene, je dober na vseh področjih, mora pa tudi biti lep, prijazen in rad mora pomagati.
 • Pravi “frajer” je tisti, ki trenira nogomet
 • Je zelo pameten, močan, »kul«, vzoren, popularen.
 • Frajer je samo tisti, ki zna vse na svetu.
 • Se zna pogovarjati z ljudmi. Je zabaven in ima dobre ocene. Igra košarko in zabija na koš. Je akrobat.
 • Pravi frajer je tisti, ki se zna obnašati, ima odlične ocene, se ne afna, je prijazen.
 • Mora imeti prijatelje, ampak ne samo zaradi tega, ker je “frajer”.
 • “Frajer” mora biti prijazen, ne govori nazaj, pomaga in spoštuje druge.