Družina

Družina je prav od vsakogar,
nanjo mislimo noč in dan.

Ko zjutraj se zbudim in
zvečer zaspim,
družina ob strani mi stoji.

Kaj bi brez družine?
Kdo bi mi težil,
če ne moj brat,
kdo pamet bi mi solil,
da naj se učim, če ne mami
in kdo o fantu pridigal bi mi,
če ne moj ati.

A ko umre ti družinski član,
čustva stopijo na dan.
Družina ni več družina,
ko umre ti  družinski člani.

Sicer čez čas vse mine,
a preteklost  ne izgine.