Ptica Zlatoper

Ptica Zlatoper na Gorjancih je živela,
čudežno moč njeno pero je imelo.
Veliko junakov se povzpelo je na drevo,
da dobili bi njeno pero.

Puščavnik jim dal je nasvet:
»S koso in tremi svetniki
zlato pero se da dobiti.«

Mikec splezal je na drevo
in dobil zlato pero.
Čeprav lahko dobil bi srečo vsega sveta,
nesreča bila je pri njem doma.